W dniach 12-14 czerwca odbyła się kolejna już, XI edycja Śląskich Manewrów Ratownictwa Jaskiniowego.  Na polu namiotowym spotkać można było sporo osób zainteresowanych w/w tematem zarówno ze środowisk jaskiniowych jak i zrzeszonych w OSP oraz PSP. W tym roku organizatorzy przygotowali uczestnikom cztery epizody, na których można było odświeżyć sobie wiedzę z zakresu ratownictwa wysokościowego:

  • Pierwszy epizod tzw. „medyczny” stawiał przed każdym z członków grup wyzwania w postaci szybkiego badania urazowego oraz prowadzenia RKO czy budowę punktu cieplnego w jaskini oraz możliwość wykazania się w symulowanej akcji ratowniczej;
  • Drugi epizod pod nazwą „ratowniczy” wymagał dobrej komunikacji od całego zespołu oraz znajomości techniki „balansu” w celu wyciągnięcia osoby poszkodowanej na powierzchnię oraz koordynacji w transporcie poziomym noszy;
  • Trzeci epizod poświęcony był technikom autoratowniczym, każdy z członków dwu osobowych grup miał za zadanie uwolnić poszkodowanego z przyrządów do zjazdu(oraz do wychodzenia) oraz opuszczeniu poszkodowanego poprzez dwie przepinki na dno studni;
  • Czwarty i ostatni epizod ćwiczony w sobotę polegał na ewakuacji poszkodowanego z trawersu.

W niedzielę grupa ćwiczących podzielona została na grupy działające na powierzchni oraz pod ziemią. Na powierzchni były zadania w postaci transportu w noszach osoby poszkodowanej w stromym terenie oraz budowa tyrolki i opuszczenie noszy do podstawy ściany.

Podsumowując ćwiczenia były bardzo ciekawe, pozwalały przypomnieć sobie większość technik ratowniczych oraz porównać współpracę w grupach gdzie osoby, na co dzień ze sobą nie współpracują. Dodatkowym atutem manewrów była unifikacja umiejętności prowadzona w piątek na samym początku przez doświadczonych instruktorów ratownictwa jaskiniowego.

1man

Ćwiczenia BLS na manekinie:)

2man

Pokaz autoratownictwa

3man

Pokaz "balansu"