Spotkanie informacyjne na temat kursu odbędzie się 26 lutego 2019 o godzinie 19:00 w sali szkoleniowej klubu we Wrzeszczu.

Gdańsk, ul. Ks. Zator Przytockiego 2AB. GOOGLE MAPS

Pełne szkolenie składa się z części podstawowej i części tatrzańskiej.

Część podstawowa rozpocznie się cyklem 13 wykładów, które będą organizowane co wtorek (okazjonalnie czwartek) o godzinie 19:00 w lokalu klubowym. O najważniejszych zagadnieniach technicznych, przyrodniczych oraz związanych z bezpieczeństwem w górach będą mówić instruktorzy oraz klubowicze na codzień zajmujący się omawianymi zagadnieniami.

Zajęcia praktyczne odbędą się podczas dwóch weekendów 6-7 kwietnia i 13-14 kwietnia na wiadukcie kolejowym w Rutkach (niedaleko Żukowa). Poprowadzone będą przez instruktorów taternictwa jaskiniowego PZA.

W dniach 1-5 maja oraz 24-26 maja odbędą się wyjazdy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Przeprowadzone zostaną tam zajęcia linowe na skałkach oraz przejścia w jaskiniach jurajskich.

Zaliczenie etapu podstawowego umożliwia kontynuację szkolenia w wielkich jaskiniach tatrzańskich latem i zimą. Dla osób, które dotychczas nie wspinały się w skałach, zostanie również przeprowadzony kurs wspinaczki skałkowej trwający 6 dni (proponowany termin to lipiec).

We wrześniu planujemy pierwsze letnie przejścia tatrzańskie dla tych kursantów, którzy zaliczą egzamin po kursie podstawowym – więcej szczegółów na temat przejść otrzymacie podczas spotkań kursowych.

Całość kursu wieńczy egzamin na Kartę Taternika Jaskiniowego. Karta ta upoważnia do samodzielnego poruszania się po jaskiniach tatrzańskich, jest przepustką do wypraw zagranicznych organizowanych przez SKTJ oraz inne kluby jaskiniowe, a przede wszystkim pozwala dołączyć do braci taternickiej.

Kurs przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Alpinizmu.

Na czas kursu sprzęt oraz ubezpieczenie zapewnia klub.

Ofertę kierujemy do osób w wieku od 16 lat – w przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody obojga rodziców.

Pytania prosimy kierować na adres : kurs@sktj.pl

Więcej o kursach taternictwa jaskiniowego można przeczytać na stronie PZA: Jak zostać grotołazem...

Poprawiony (czwartek, 17 stycznia 2019 20:51)

 
Plakat_SKTJ_kurs_2018_800px

Poprawiony (czwartek, 17 stycznia 2019 13:39)