Jaskinia Naciekowa

DŁUGOŚĆ:      ok. 1260 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     95 (+35, -62) m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  1188, 1199, 1180 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Wschodnie zbocze Doliny Kościeliskiej.

PODSUMOWANIE: Jaskinia rozwinięta horyzontalnie, o dość skomplikowanym układzie korytarzy. Jej pokonywanie nie nastręcza specjalnych trudności, jedynym problemem może być kilka zacisków, nie nalezą one jednak do specjalnie trudnych. Jaskinia słynie z interesującej i - jak na Tatry - bogatej szaty naciekowej. Z powodu niskiego położenia otworu zwiedzana jest przeważnie zimą.

OPIS JASKINI: Korytarze jaskini mają przeważnie kierunek SW-NE i tworzą w przybliżeniu pętlę w kształcie rombu. Mimo znacznej deniwelacji jaskini, nie ma w jej ciągu głównym większych studni i kominów, a lina potrzebna jest jedynie do penetracji bocznych odnóg. W jaskini nie ma prawie wcale wody, występuje ona jedynie w nielicznych kałużach i w Syfonie Niezapominajka.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta 13 września 1959 roku przez J. Bieniaszewskiego, H. Soból i J. Rudnickiego ze Speleoklubu Warszawskiego, którzy odgruzowali ciasną szczelinę. Odkryto wówczas ok. 400 m o deniwelacji ok. 24 m. Dalszych odkryć dokonali w latach 1976-1979 grotołazi zakopiańscy.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Dudziński K., Kardaś R. M., "Jaskinia Naciekowa" [W:] "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wschodniego Zbocza Doliny Kościeliskiej" Grodzicki J. (red.) Warszawa
 2. Zagórski S., 1995, "Jaskinia Naciekowa - Uzupełnienia", [W:] "Gacek #24"
asda
sddas
Szczelina Zapieraczkowa
Obok Szczeliny Zapieraczkowej
asda
sddas
Sala Odkrywców
Sala Odkrywców
asda sddas
W Korytarzu Grzybki
Sala Odkrywców


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2003.03.26