Zestawienie Wielkich Jaskiń
Pomiędzy Dolinami Kościeliską i Miętusią

zestawienie

Po kliknieciu na rysunek dostępna jest duża wersja - uwaga! 400 kb!

Powyżej prezentowane zestawienie powstało na podstawie Inwentarzy Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego: tom 3 Jaskinie Wschodniego Zbocza Doliny Kościeliskiej, tom 4 Wielkie Jaskinie Doliny Kościeliskiej i tom 5 Jaskinie Zachodniego Zbocza Doliny Miętusiej, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, (oraz Uzupełnienia) Warszawa 1993, 19995 i 1996, 2004 oraz map: Wojskowej Mapy Topograficznej 1:50 000 ark. M-34-100-B wydanej przez Sztab Generalny WP i Tatry Polskie, Mapa Topograficzna 1:10 000, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1991.

W tomach 4 i 5 inwentarzy podano współrzędne topograficzne otworów (zapewne ustalone z Wojskowej Mapy Topograficznej 1:50 000 ark. M-34-100-B wydanej przez Sztab Generalny WP). W tomie 3 współrzędnych takich brak. O ile współrzędne y (północ-południe) jaskiń Zimnej i Miętusiej podane w inwentarzach wykazują dużą zgodność z tym, co można odczytać z mapy 1:10 000, o tyle lokalizacja głównego otworu Jaskini Czarnej wydaje mi sie być podana błędnie. Być może wpływ na to miało zasugerowanie się lokalizacją tej jaskini na wzmiankowanej mapie 1:50 000. Jej otwór (mylnie zresztą opisany jako otwór Jaskini Zimnej), umiejscowiony jest inaczej niż na mapie 1:10 000. Dla potrzeb tego zestawienia za współrzędną x przyjąłem 4418,025 - 150 m dalej na wschód niż podawana w inwentarzu. Lokalizację otworów Jaskiń Mrożnej i Naciekowej przyjąłem metodą "na oko" wg mapy 1:10 000 ze względu na niewielką odległość ich otworów.zimna_p

Tak czy siak, powyższe zestawienie ma chrakter jedynie orientacyjny, a różnice w rzeczywistej lokalizacji otworów mogą sięgać nawet 100-200 m. Żadnych pretensji, np. od zawiedzionych eksploratorów autorzy strony nie przyjmują. Rysunek powierzchni przeniesiony jest bez zachowania skali i proporcji i ma charakter jedynie zgrubsza orientacyjnej "ozdoby".


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2003.05.05