Tunel Małołącki

DŁUGOŚĆ:      ok. 100 m
DENIWELACJA:    ok. 32 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  1408, 1437, 1440 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Małej Łąki, Wielka Turnia, Komin Flacha

OPIS JASKINI: Zasadniczą część jaskini stanowi stromy korytarz przebiegający w pobliżu powierzchni, pomiędzy dolnym, a górnymi otworami. W dolnej części korytarz o skalno-zawaliskowym dnie ma wymiary 4-6 metrów, wyżej korytarz zwęża się, tworząc rodzaj kanionu. Na wysokości +25,9 m korytarz dzieli się na trzy odnogi. Dwie z nich biegną w kierunku wspomnianych już otworów. Trzecia ciasna odnoga o kolistym przekroju doprowadza do niewielkiej komory końcowej.

HISTORIA POZNANIA: Ze względu na doskonale widoczny otwór, Tunel Małołącki od dawna musiał być znany pasterzom i leśnikom. Po raz pierwszy jaskinia wzmiankowana przez W. Habila w 1961 roku.

BIBLIOGRAFIA:


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-04-27