Komin w Ratuszu

DŁUGOŚĆ:      ok. 70 m
DENIWELACJA:    ok. 44 m (ok. -40, +4)
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1505 m n.p.m., ok. 1545 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Miętusia, Ratusz Litworowy.

OPIS JASKINI: Wielki otwór jest wylotem wysokiego na około 15 m i szerokiego na 1-2 m meandra. Prowadzi on stromo pod górę, cały czas przebiegając blisko powierzchni. Górna część meandra jest zamulona i kontunuuje się w głąb masywu w kierunku zachodnim. Z tej części jaskini kilkumetrowym korytarzykiem można dostać się do górnego otworu.
Niezwykle ciekawe są osady jaskini. Część z nich została już zresztą usunięta podczas eksploracji meandra. Osady w przekopie prowadzącym w głąb masywu charakteryzują się poziomą stratyfikacją. Białe warstewki o miąższości do 10 cm złożone są z grubokrystalicznego piasku. W obrębie tej warstwy występują duże otoczaki gnejsów. Ciemno brązowe warstewki (o grubości 1 cm) zbudowane są z materiału ilastego. Taki charakter osadów może wskazywać, iż powstanie ich należy wiążać z jakąś cyklicznością.

HISTORIA POZNANIA: Otwór jaskini zauważany był z pewnością od dawna. Jako pierwszy do otworu dotarł Leszek Nowiński z KW Kraków latem 1963 roku. Jednak pierwszy ślad pobytu pozostawił po sobie Krzysztof Hancbach z Częstochowy, który wykonał jedyny jak na razie bezpomiarowy szkic przekroju jaskini.
W 1989 roku grotołazi krakowscy podjęli się kopania w osadach meandra. Prace kontynuował Wojciech Wiśniewski, który stwierdził możliwość istnienia drugiego otworu. Otwór ten odkrył Krzysztof Piksa w lipcu 1990 roku. Następne próby podejmowali członkowie Akademickiego Klubu Grotołazów AGH Kraków, przedłużając przekop do aktualnej długości (około 20 metrów).

BIBLIOGRAFIA:


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-03-08