Kolejny wykład kursowy według planu, czwartek (12.03.2015) 19.00.
"Sprzęt osobisty i zespołowy".