Zielone Kominy

Przekrój Zielonych Kominow

DŁUGOŚĆ:       60 m.
DENIWELACJA:     +32 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:   1628 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Miętusia, Wielka Świstówka

OPIS JASKINI: Duży otwór o wymiarach 1,5 m szerokości i 8 m wysokości znajduje się nad półką z zaklinowanych głazów. Wyprowadza on na dno komina nachylonego pod katem 85-90 stopni. Bardziej połga ściana pokryta jest zielonymi porostami. Na wysokości 20 m zaczyna się równoległy kominek połączony z głównym dwoma oknami. W jego najwyższej części zablokowanej wantami znajduje się najwyższy punkt jaskini. Jaskinia jest bardzo wilgotna, światło dzienne sięga do poziomu +10 m. W całej jaskini wyczuwalny jest wyraźny przewiew. Występują w niej licznie nietoperze.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta i zwiedzona po raz pierwszy przez J. Chrobaka i M. Rutkowskiego (Speleoklub Warszawski) w sierpniu 1971. Plan i przekrój sporządził na podstawie ich pomiarów M. Rutkowski.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kardas R. M.., 1996, "Zielone Kominy", [W:] "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Zachodniego Zbocza Doliny Miętusiej", Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1996.11.22