Zestawienie Wielkich Jaskiń Czerwonych Wierchów


zestawienie

Po kliknieciu na rysunek dostępna jest duża wersja - uwaga! 550 kb!

Zestawienie powstało w oparciu o inwentarze "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego" tomy 5-9. oraz publikacje w czasopismach "Jaskinie" i "Tatry TPN". Jaskinia Nova Kresanica została umieszczona na podstawie dnaych przekazanych przez pana Juraja Szunyoga z Rużemberku. Przekroje podanych jaskiń pochodzą od wielu autorów i z różnych okresów. Współrzędne otworów przyjęto na podstawie opublikowanych w "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego" oraz wg mapy 1:10 000 "Tatry Polskie" Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP 1991. (Wysoka - Za siedmiu Progami i Lodowa w Ciemniaku). Schematyczny przekrój powierzchni powstał na podstawie wyżej wymienionej mapy. Wszelkie dane obarczone są z pewnością błędem, tak, że mimo zachowania pewnej staranności w wykonaniu należy traktować rysunek jako schemat orientacyjny.
Pominięto na zestawieniu szereg większych obiektów (Pod Wantą, Małołącka itd), których publikowane przekroje były rzutowane na inne płaszczyzny (SN, rozwinięte) z wyjątkiem Lodowej w Ciemniaku, której przekrój opisany jako rozwinięty w części dotyczącej ciągu głównego wydaje się być w istocie przekrojem WE. Wyjątek uczyniono dla jaskini Studnia w Kazalnicy, która jako jedna z większych w rejonie jest oznaczona prostokątnym polem w którym zawiera się rzut korytarzy tej jaskini.


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2008.11.26