Jaskinia za Płytą

DŁUGOŚĆ:      62 m
GŁĘBOKOŚĆ:     27 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 1625 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Miętusia, Ratuszowy Grzbiet.

OPIS JASKINI: Główny korytarz jaskini stanowi 11 metrowej wysokości zawaliskowa szczelina. Korytarz ten doprowadza do zawaliska, gdzie znajduje się najniższy punkt jaskini.
W jaskini występuje naciek grzybkowy. Namulisko stanowi ostrokrawędzisty gruz. Na jego powierzchni występują w kilku miejscach kości dużego zwierzęcia (prawdopodobnie kozicy) oraz liczne kości nietoperzy.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana od dawna, choć trudno jednoznacznie podać datę odkrycia i nazwiska eksploratorów. Najprawdopodobniej została odkryta przez grotołazów zakopiańskich pod wodzą Władysława Habila, którzy penetrowali ten rejon na przełomie lat 50. i 60.
Występowanie w jaskini kości kozicy pozwala natomiast wiązać ten obiekt z Dziurą z kośćmi kozicy, wymienianą w zestawieniach wielkościowych jaskiń Tatr Polskich sporządzanych przez Wojciecha Wiśniewskiego (oprócz położenia zgadza się również głębokość). Niestety żadna publikacja po 1991 roku nie wspomina już o Dziurze z kośćmi kozicy. Nazwa ta nie figuruje również w 7. tomie inwentarza jaskiń TPN.

BIBLIOGRAFIA:


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-03-29