Jaskinia Wyżnia Litworowa

DŁUGOŚĆ:      61 m
GŁĘBOKOŚĆ:     35 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  1921 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Litworowa
          (pr. orogr. zbocze)

OPIS JASKINI: Jaskinia rozwinęła się na szczelinie nachylonej pod kątem 50° ku S. Jaskinia początkowo ma charakter szczelinowatej studzienki z poklinowanymi mostami skalnymi. Niżej rozszerza się tworząc zawaliskową komorę o długości 8 metrów, gdzie znajduje się najgłębszy punkt jaskini. Jedynym bocznym odgałęzieniem jest tzw. Salka za Okienkiem.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta w sierpniu 1969 roku podczas obozu eksploracyjnego Speleoklubu Częstochowa przez zespół w składzie: K. Mazik, Z. Krukowski, P. Kopeć, J. Kopeć. Salkę za Okienkiem odkryli grotołazi ze Speleoklubu Warszawskiego: S. Gabiński i J. Iwanicki (jun.) w lipcu 1983 roku.

BIBLIOGRAFIA:POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-04-25