Jaskinia w Czubie Jaworzyńskiej

DŁUGOŚĆ:            160 m.
DENIWELACJA:        +39 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:    1410 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:   Dolina Jaworzynka, Żleb pod Czerwienicą.

PODSUMOWANIE: Niewielka, ciasna jaskinia głównie o charakterze meandrującej rury.

 
 

OPIS JASKINI: Niski otwór doprowadza poprzez wznoszący się korytarz i ciasny przełaz doprowadza do niewielkiej zawaliskowej salki. Dalej, miejscami stromo do góry poprzez prożki i niewielkie kominki do partii o charakterze rur, pokrytych miejscami mlekiem wapiennym. Na końcu docieramy do syfonu, który w okresach szczególnie suchych można pokonać bez nurkowania. Za syfonem znajduje się wznoszący się stromo do góry korytarz o długości ok. 20 m, na końcu zwężający się i wypełniony w całości namuliskiem.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia odkryta przez W. Majewskiego z Koła Warszawskiego KW w roku 1967. Została spenetrowana przez Z. Tkacza, W. Majewskiego i M. Lipińskiego, którzy to w roku 1976 opublikowali jej dokładny opis.

BIBLIOGRAFIA: 

  1. Luty I., 2002 - Jaskinia w Czubie Jaworzyńskiej, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Kondratowej, Bystrej, Goryczkowej, Kasprowej, Jaworzynki oraz Jaskinie Polskich Tatr Wysokich, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2003.03.08