Tylkowa Szczelina

DŁUGOŚĆ:      98 m.
GŁĘBOKOŚĆ:     25 m.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1750, 1738 i 1736 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Lejowa. Raptawicka Grań.

OPIS JASKINI: Jaskinię tworzą dwie krzyżujące się ze sobą szczeliny tektoniczne, nie przemodelowane przez wodę. Otwór (1750 m n.p.m.) wprowadza do pionowej szczeliny prostopadłej do grzbietu. Szczelina ta na głębokości ok. 10 m doprowadza do drugiej szczeliny o biegu równoległym do zbocza. Na tej właśnie szczelinie rozwinięta jest pozostała cześć jaskini. W przewężeniach tej szczeliny utworzyły się mosty z zaklinowanych want. Na dnie występuje firn, zaś w zachodniej części szczeliny widoczne jest lustro tektoniczne. Namulisko stanowią gruz i głazy, miejscami występuje nieco gliny. Pomimo pionowego rozwinięcia jaskinię można zwiedzać bez użycia liny, posługując się zacieraczką.


HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta jesienią 1965 r. przez członków SG AKT Poznań.


BIBLIOGRAFIA:POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999-04-20