Jaskinia Rybia

DŁUGOŚĆ:       ok. 240 m.
DENIWELACJA:     niewielka.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1O25, 1025 i 1024 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Dolina Chochołowska (lewe orograficznie zbocze),
           Wyżnia Brama Chochołowska.

Plan Jaskini Rybiej

OPIS JASKINI: Jaskinie tworzy siec ciasnych, szczelinowatych korytarzy, zwykle wypełnionych wodą. Jaskinia Rybia stanowi współczesny podziemny przepływ Potoku Chochołowskiego. Część północna jest wypływem, część południowa przy wysokich stanach funkcjonuje jako ponor, przy niskich stanach jest sucha. Wody Jaskini Rybiej wpływają do korytarzy Szczeliny Chochołowskiej co potwierdziły badania J. Danysza i R. Gradzińskiego. Swą nazwę jaskinia zawdzięcza prawdopodobnemu bytowaniu w niej ryb, pozbawionych oczu, o czym wzmiankuje S. Zwoliński. Jednak badania faunistyczne nie potwierdziły przypuszczeń o życiu ryb w jaskini.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była od dawna. Jako pierwszy wzmiankuje o niej T. Zwoliński w 1923 r. W 1953 r. O. Czyżewski i K. Grotowski odkryli środkową część systemu i dalsze fragmenty części południowej.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kowalski K., 1953, Jaskinie Polski, t.2, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.
 2. Luty I., 1991, Jaskinia Rybia, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 3. Zwoliński S., 1961, W podziemiach tatrzańskich, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1996.11.03