Jaskinia Przy Przechodzie

DŁUGOŚĆ:       220 m.
DENIWELACJA:     28 m (-1, +27).
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:   1583.5, 1587.7, 1606.9 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Dolina Małej Łąki, Przechód.
Plan Jaskini przy Przechodzie

PODSUMOWANIE: Niewielka jaskinia, często odwiedzana przy okazji kursów taternictwa jaskiniowego.

HISTORIA POZNANIA: Odkryta i poznana do Sali pod Progiem w okresie 19-30 sierpnia 1959 r. przez zespół grotołazów zakopiańskich (S. Wójcik, D. Sterlau, R. Sznuk). 7 września 1959 roku S. Wójcik i R. Sznuk wspięli się na próg dokonując "wejścia do Okna Wyżniego" (prawdopodobnie otworu III) oraz "przejścia ciasnego korytarzyka szczelinowego". Oszacowano długość ciągów na 80 m (Z. Wójcik 1960). O ewentualnych późniejszych akcjach brak danych. W ramach prac OW PTPNoZ eksplorację i dokumentację jaskini przeprowadziła Izabela Luty z zespołem latem 1978 uzupełniając ją w w latach 1979-80.

BIBLIOGRAFIA:

 1. I. Luty, "Jaskinie Doliny Małej Łąki, cz. II", Wiercica 62, styczeń 1989, Warszawa

POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999.07.12