Jaskinia Pod Zamkiem

DŁUGOŚĆ:      100 m
DENIWELACJA:    kilkanaście m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  ok. 1186 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Wąwóz Kraków, Żar, Zbójnicka Turnia

OPIS JASKINI: Główny ciąg jaskini to wygodny, prosty korytarz, zwężający się jednak w dalszej części jaskini. Po kilkudziesięciu metrach korytarz zwęża się w ciasną szczelinę, zablokowaną całkowicie namuliskiem. Prawdopodobnie w tym miejscu przekopano się, by odkryć drugi otwór, dzięki któremu jaskinia przebija na wylot skalny grzbiet.
W jaskini występują nacieki grzybkowe i mleko wapienne. Namulisko buduje głównie gruz wapienny i glina, domieszkę stanowi materiał allochtoniczny (piaskowce i kwarc).

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była od dawna góralom oraz poszukiwaczom skarbów i turystom. W 1882 roku jaskinię zwiedził G. Ossowski. “Powtórnego odkrycia” dokonał 3 lata później J.G. Pawlikowski.
15 grudnia 2002 roku D. Fuja ze Speleoklubu Tatrzańskiego odkrył drugi otwór jaskini.

BIBLIOGRAFIA:


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-04-28