Jaskinia Mysia

Plan Jaskini MysiejDŁUGOŚĆ:       ok. 108 m.
DENIWELACJA:     niewielka.
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1100 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Dolina Kościeliska, Zachodnie Zbocze.

OPIS JASKINI: Jaskinia jest systemem krzyżujących się, na ogół ciasnych korytarzy. Ich wyloty znajdują się w pobliżu powierzchni. Dno korytarzy wypełnione jest rumoszem skalnym. W partiach zachodnich i północnych występują alochtoniczne żwirowiska, składające się z granitów, gnejsów, piaskowców i innych skal.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była już w XIX wieku, a pierwsza informacje o niej zamieścił w 1887 r. J. G. Pawlikowski. Niektóre korytarze przeszli w latach 50-tych grotołazi z STJ Zakopane.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Luty I., 1993, Jaskinia Mysia, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, t. 2, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
 2. Wojtoń A. 2001, Jaskinia Mysia i Dziura nad Mylną, [W:] Jaskinie 4(25) 2001 s. 5

POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.03.08