Jaskinia Miętusia

DŁUGOŚĆ:      ok. 10500 m.
DENIWELACJA:    ok. 305 (?299) m. (-283 ?277, +22).
WYSOKOŚĆ OTWORU:  1273 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  zachodnie zbocze Doliny Miętusiej.
Plan Jaskini Miętusiej

PODSUMOWANIE: Typowa jaskinia na zimę predysponowana do tego przez niskie położenie otworu i przeszkody wodne. Jest to bardzo popularna jaskinia kursowa, jak i miejsce uprawiania turystyki jaskiniowej. Należy jednak zauważyć, że penetrowany jest przeważnie tylko jej niewielki fragment, do Progu Męczenników. Zaporęczowanie tego progu, jak i pokonanie Syfonu Marwoju jest zadaniem, na które porywają się tylko nieliczne zespoły.

OPIS JASKINI: Jaskinia rozwija się horyzontalnie stanowiąc stary fragment systemu, odprowadzający niegdyś wodę do żlebu Pod Wysranki. Obecnie należy do systemu Lodowego Źródła, a stare horyzontalne korytarze zostały przecięte w kilku miejscach fragmentami pionowymi (Ciasne Kominy, Wielkie Kominy, Aweny). Obecnie Jaskinia Miętusia posiada największą w Polsce rozciągłość horyzontalną, wynoszącą około 1150 m.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta przez Władysława Goryckiego w roku 1936. Eksplorowana była początkowo przez Braci Zwolińskich, a po wojnie przez zawiązany specjalnie z powodu tej jaskini krakowski Klub Grotołazów, który osiągnął jej dolne syfony. W następnych latach działali w jaskini grotołazi ze Speleoklubu Warszawskiego, którzy po wielu trudach pokonali Próg Męczenników i po przepłynięciu Syfonu Marwoju weszli do nowych rozległych partii. Przez długi czas jaskinia ta była najdłuższa w Polsce.
Ostatnie odkrycia w jaskini są wynikiem nurkowań przeprowadzonych niezależnie przez Krzysztofa Starnawskiego z Warszawy i Wiktora Bolka z Wrocławia oraz Norberta Ziobera z Łodzi Wiktor podczas nurkowania w Ciasnych Kominach pogłębił jaskinię schodząc na -70 m. Krzysztof Starnawski w wyniku serii nurkowań (ostatnie wraz z A. Czubalskim) przepłynął syfon nazwany "Podwójnym Życiem Weroniki" i odkrył za nim poziomy korytarz prowadzący na zachód i będący fragmentem obszernego najniższego piętra jaskini. Norbert Ziober zaś współpracując z Wiktorem Bolkiem połączył oba syfony.

Próg Klasyczny, fot. D. Bartoszewski
Trasa W-Z , fot. D. Bartoszewski


Sala Lustrzana, fot. D. Bartoszewski
Próg Męczenników , fot. D. Bartoszewski


Pokonywanie Syfonu Marwoju , fot. D. Bartoszewski
Zjazd Kaskadami, fot. D. Bartoszewski


Sala Bez Stropu, fot. D. Bartoszewski
Jeziorko w Starych Ciągach, fot. D. Bartoszewski


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.03.02