Jaskinia Lodowa w Twardych Spadach

DŁUGOŚĆ:      152 m
DENIWELACJA:    40 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  1480 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Miętusia, Wielka Świstówka.

Plan Jaskini Lodowej w Twardych Spadach

OPIS JASKINI: Otwór o szerokości 0,8 m i wysokości 1,5 m prowadzi do 7 metrowej długości rury o niewielkim przekroju. Rura ta doprowadza do niewielkiej lodowej salki, z której 12 metrowym zjazdem dostajemy się do obszernej Sali S. Zwolińskiego. Dno tej sali pokrywa w całości lód o grubości od 4 do 1 m. W południowej jej części 20 m nad dnem znajduje się okno zablokowane wantami. Przez wantowisko w najszerszej części Sali S. Zwolińskiego przedostać się można do równie obszernej Sali Lecha o pochyłym dnie. W jej najwyższym punkcie 9 m nad dnem znajduje się okno prowadzące do 10 metrowego komina przechodzącego w pochyły korytarz. Jest to najwyższe miejsce w jaskini.
Jest to typowa jaskinia lodowa jednootworowa. Pokrywa lodowa utrzymuje się w niej cały rok. W otworze czuć latem wyraźny przewiew na zewnątrz.

HISTORIA POZNANIA: Otwór został odnaleziony przez K. Dudzińskiego (Speleoklub Tatrzański PTTK) 8 sierpnia 1982. W dalszych wejściach uczestniczyli G. Albrzykowski, W. Cikowski i J. Ćwiklik. Eksplorację zakończono w 1983 r.

BIBLIOGRAFIA:


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999-04-20