Komin w Kazalnicy Miętusiej

Schemat Komina w Kazalnicy Miętusiej

DŁUGOŚĆ:       30 m
DENIWELACJA:     30 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  1610, 1640 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:  Dolina Miętusia, Wielka Świstówka

OPIS JASKINI: Komin w Kazalnicy Miętusiej jest obszernym tunelem przebijającym na wylot okapy Kazalnicy Miętusiej. Jego pokonanie jest skrajnie trudne (nowa wycena VI+). Stanowi on fragment drogi wspinaczkowej Przez Studnie.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta przez grotołazów krakowskich pod kierownictwem R. Rodzińskiego w 1962 r. Eksploracja jaskini nastąpiła w lipcu 1967 podczas prowadzenia drogi Przez Studnie przez L. Nowińskiego, T. Merstaingera, Z. Nowińskiego i J. Wieleckiego. Jaskinia nie była mierzona i dokumentowana. Jedyną dokumentacją jest archiwalny schemat A. Warma obrazujący przebieg drogi Przez Studnie.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kardaś R. M.., 1996, "Komin w Kazalnicy Miętusiej", [W:] "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Zachodniego Zbocza Doliny Miętusiej", Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999-04-20