Jaskinia Kalacka

DŁUGOŚĆ:            345 m +ok 60 m w korytarzu zasypanym podczas robót
DENIWELACJA:        19 m (-6.5, +12.5) m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:    1230 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:   Dolina Bystrej, Kalacka Turnia.

PODSUMOWANIE: Opis wkrótce

OPIS JASKINI:

HISTORIA POZNANIA: Komora Wstępna i początek tzw. "Studni" znane były i odwiedzane niekiedy przez turystów od dawna. S. Zwoliński w roku 1937 znalazł na stropie podpisy turystów datowane na 1882 rok. W roku 1911 badania w jaskini prowadził E. Kiernik odnajdując dobrze zachowane kości. W roku 1933 S. Zwoliński wytypował tę jaskinię jako potencjalną drogę do Jaskini Bystrej, do której chciał dotrzeć po usunięciu osadów. Prace "ziemne" rozpoczęli współpracujący z nim W. Gorycki i J. Dobiecki w roku 1935. Na początku października 1937 S. Zwoliński kopał tam z dwoma wynajętymi robotnikami, lecz jak się okazało rozkopali oni boczny korytarzyk. W tym samym miesiącu kontynuowano tam prace wraz z E. Winiarskim i 4-5 wynajętymi robotnikami. Prace przerwała powódź W roku 1943 S. Zwoliński badał jaskinię i stwierdził, że do Bystrej brakuje ok. 20 m. W roku 1947

BIBLIOGRAFIA: 

  1. Luty I., 2002 - Jaskinia Kalacka, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Kondratowej, Bystrej, Goryczkowej, Kasprowej, Jaworzynki oraz Jaskinie Polskich Tatr Wysokich, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
Zestawienie jaskin okolic wywierzyska Bystrej


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.01.26