Jaskinia Groby

Plan Jaskini Groby

DŁUGOŚĆ:       125 m. 
DENIWELACJA:     -3,7 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:   ok. 1227 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Wąwóz Kraków.

OPIS JASKINI: Otwór o wysokości ponad 2 m w kształcie trójkąta prowadzi do obszernej sali. Sala połączona jest z powierzchnia przełazem obok otworu niemal całkowicie zasypanym ziemią. W sali leży krata, która miała być zainstalowana w otworze. Z lewej strony odchodzą trzy charakterystyczne nisze, od których pochodzi nazwa jaskini. W ostatniej znajduje się kominek i niewielki boczny korytarzyk. Dalej przechodzimy do wysokiego korytarza dwa razy gwałtownie zakręcającego. W jego środkowej części znajdują się niewielkie odgałęzienia. Po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do Sali Zawaliskowej o wznoszącym się dnie. W jej końcowej części zawalisko prawdopodobnie odgradza sale od drugiego otworu po stronie Doliny Kościeliskiej. W jaskini występuje obficie mleko wapienne i nacieki grzybkowe. W korytarzu wyczuwa się niezbyt silny przewiew. Mocny ciąg powietrza występuje w końcowym zawalisku.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana była od dawna góralom, którzy zbierali w niej mleko wapienne i być może poszukiwali skarbów. W 1882 odwiedził ją i opisał (jako Kolibę Wyższą) Ossowski, a w 1885 niezależnie zrobił to samo Pawlikowski, opisując ja jako Groby. Pierwszy plan jaskini sporządził Zwoliński (S. ?)

BIBLIOGRAFIA:

 1. Luty I., 1994, Groby, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wąwozu Kraków, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1996.11.22