Jaskinia Goryczkowa

DŁUGOŚĆ:            605 m.
DENIWELACJA:        31 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:    1263 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:   Dolina Goryczkowa, Myślenickie Turnie.

OPIS JASKINI: Jaskinia składa się z dość skomplikowanej siatki korytarzy o niewielkich raczej rozmiarach (nie wszystkie zostały uwzględnione na planie). Zaraz za otworem w głąb prowadzi korytarz główny o średnicy ok 2 m. Liczne ślady przepływu widoczne na ścianach świadczą o tym, że woda płynęła tu w dwóch przeciwległych kierunkach. Kierunek ku otworowi stanowi zapewne pozostałość starszego etapu, kiedy to jaskinia odwadniała wschodnie zbocze Doliny Bystrej. Kierunek odwrotny prawdopodobnie wiąże się z przepływem wód lodowcowych w okresie ocieplenia, które wykorzystały isniejące już korytarze. W pierwszej części znajdują się liczne boczne odnogi. Dalsze odgałęzienia prowadza w dół. Można się tędy a dostać się do obszerniejszej Sali Końcowej.

HISTORIA POZNANIA: Wstępne części jaskini znane były od dawna. W roku 1881 zwiedził ją G. Ossowski nazywając grota w "Kasprowej I". Wzmiankuje ją J. G. Pawlikowski (1887). Obydwaj autorzy wspominają o idacym w dół cisnym korytarzu. Bliżej zainteresował się jaskinią Pauli, leśniczy z Zakopanego, który korztystajac z zasiłku Towarzystwa Tatrzańskiego poszerzył ciasne przejście i zwiedził całą grotę. Pierwszy plan i opis sporządził K. Kowalski (1953). Wg informacji K. Dudzińskiego w laatch 1975-76 eksplorację w jaskini prowadzili grotołazi zakopiańscy. Dzialali oni w rejonie sali zawaliskowej i komina z jeziorkiem. Długość odkryć miała wynieść ok 30 m, lecz dokumentacji na ten temat brak.

BIBLIOGRAFIA: 

  1. Kicińska D., 2002 - Jaskinia Goryczkowa, [W:] Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Kondratowej, Bystrej, Goryczkowej, Kasprowej, Jaworzynki oraz Jaskinie Polskich Tatr Wysokich, Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.
  2. Dudziński K., 2013, Pomiary w Jaskini Goryczkowej, Jaskinie, nr 1 (70), s.6-7.

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004.01.27