Górne Kominy

Przekrój Górnych Kominów

DŁUGOŚĆ:       39 m.
DENIWELACJA:     +30 m.
WYSOKOŚĆ OTWORU:   1644 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  Dolina Miętusia,
           Wielka Świstówka

OPIS JASKINI: Wstępną część stanowi platforma zwana Dolną Nyżą. Nad nią powstała półka z want, będąca początkiem właściwego komina. Komin wznosi się początkowo rozszerzając. Występują w nim kolejne spiętrzenia podzielone niewielkimi półkami. Na bardziej pochyłej ścianie wymyte są żłobki krasowe. Dalej komin rozdziela się na dwie części przegrodzone przewężeniem, by ostatecznie zamknąć się na poziomie +30.

HISTORIA POZNANIA: Dolna Nyża została poznana podczas poszukiwań Speleoklubu Warszawskiego w sierpniu 1971. Nie zauważono wtedy komina za półką z want. W ramach prac inwentaryzacyjnych OW PTPNoZ na platformę z want dotarli 15 sierpnia 1979 roku A. Gruza i R. M. Kardaś. Eksplorację kontynuowali oni 17 sierpnia. R. M. Kardaś i A. Wawrzyszczuk wykonali pomiary jaskini.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Kardaś R. M.., 1996, "Górne Kominy", [W:] "Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Zachodniego Zbocza Doliny Miętusiej", Grodzicki J. (red.), PTPNoZ, Warszawa.


POWRÓT WYŻEJ : tutaj możesz wrócić do spisu jaskiń tatrzańskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 1999-04-20