Bliźniacza Studnia

DŁUGOŚĆ:      ok. 80 m
GŁĘBOKOŚĆ:     ok. 45 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 1795 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW: Dolina Małej Łąki, Wyżnia Świstówka.

OPIS JASKINI: Jaskinia posiada dwa otwory oddzielone od siebie wąską przegrodą skalną. Dwie pionowe studnie łączą się ze sobą na głębokości 8 metrów. Na dnie bardziej obszernej studni cały rok zalega gruby płat śnieżno-lodowy. Korzystając z niskiego stanu lodu można niekiedy dostać się do niższych partii zjeżdżając między lodem i ścianą.

HISTORIA POZNANIA: Otwory jaskini znane były od dawna juhasom z Doliny Małej Łąki. Jako pierwsi do jaskini weszli zakopiańscy grotołazi działający niezależnie od STJ: S. Wójcik, D. Strelau i R. Sznuk. W 1981 roku do dna jaskini zablokowanego zawaliskiem zeszli grotołazi wrocławscy określając głębokość na 20-30 m. 23 sierpnia 1992 roku M. Tomaszek z STJ KW Kraków korzystając z bardzo niskiego poziomu lodu zdołał zjechać na głębokość ok. -45 metrów. Niestety, eksploratorowi nie udało się skartować nowo odkrytych partii, gdyż podczas kolejnej wizyty był znacznie wyższy poziom lodu.

BIBLIOGRAFIA:POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2004-03-02