Jaskinia Klonowa

POŁOŻENIE:     Grudziądz, osiedle Nowa Wieś
DŁUGOŚĆ:      19 m
DENIWELACJA:    2,5 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  ok. 50 m n.p.m.
EKSPOZYCJA OTWORÓW: S, SW, W
Plan Jaskini Klonowej

OPIS JASKINI: Jaskinię tworzą dwie, miejscami trzy nakładające się na siebie w planie poziomym soczewkowate pustki oddzielone częsciowo poziomymi listwami. Stąd problemy z oddaniem na planie rzeczywistych kształtów jaskini.
Jaskinia utworzyła się w plejstoceńskich zlepieńcach i piaskowcach nierównoziarnistych. Kształt jaskini jest prawdopodobnie wynikiem selektywnego wietrzenia tych osadów o zróżnicowanym stopniu zwięzłości. Jaskinia znajduje się w skałce odsłoniętej w wyniku eksploatacji prowadzonej w dawnej żwirowni. Możliwe więc, że główne pustki powstały w trakcie jej eksploatacji.
Tuż obok Jaskini Klonowej znajduje się Jaskinia pod Wierzbą.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia znana okolicznym mieszkańcom. Spąg w rejonie głównego otworu pokryty jest śmieciami i odpadkami.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Baryła J., Urban J., Zagórski S., 1998. Jaskinie Niżu Polskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa.
 2. Baryła J., 1999. Jaskinie Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 25.
 3. Baryła J., 1999. Geologiczne i geomorfologiczne warunki powstawania i rozwoju jaskiń na Niżu Polskiego, Jaskinie, nr 3 (16), s. 26-27.
 4. Urban J., 2000. Skałki i jaskinie piaskowcowe na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, nr 5, s. 409-411.

fot: D. Bartoszewski


Otwór jaskini W Jaskini Klonowej
W Jaskini Klonowej W Jaskini Klonowej

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz przejść do listy jaskiń Niżu Polskiego

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2006.01.15