Przegląd prasy speleologicznej - Kwiecień 2007


PIERK (Speleo Nederland, April 2007-1)

ALGEMEEN
Redactioneel, 1
Colofon, 1
Van het Hoofdbestuur, 2
Agenda, 27
Summaries, 40

ARTIKELEN
Henk Theunissen, Vleermuis met zuignappen ontdekt, 9
Martijn Dorenbosch, Uit putten, meanders en rustdagen, 10
Josje Hebbes, My introduction to the Dutch caving community, 17
Bart Muytjens, Gevorderden Cursus: Module Grotmeten, 25
Uit de Oude Doos; Een karstgrot in de sint – Pietersberg, 29
Marco en Fred van Waas, Een klein onderzoekje, 31
Lisette de Graauw, Espeleologia Tenerife, 36

RUBRIEKEN
Herman de Swart, Boekbespreking, 4
Marcel Dikstra, Nieuwsrubriek, 20
Jos Burgers, Grottogadgets, 40


SPELEOFÓRUM (2007)

Česká speleologická společnost

VÝZKUMY A OBJEVY V ČESKÉ REPUBLICE / RESEARCHES AND DISCOVERIES IN THE CZECH REPUBLIC

Tomáš Mokrý, František Musil, Nové poznatky u průběhu jeskynnich systémů vázaných na podzemni tok Sloupského potoka – výzkumy v roce 2006 / New data on cave systems developed along the underground course of the Sloup Creek – explorations in 2006, 5

Jan Mrázek, Petr Hradil, Ponorová oblast pod Strážnou v severní části Moravského krasu (přispěvek ke speleologické problematice oblasti a paleolitickému osídlení Holštejnska) / Area under the Strážná Hill in the northern part ofthe Moravian Karst, 10

Petr Polák, Sebastián Kovačič, Nejnovějši výzkumy a prolongačni postupy Z0 6 – 19 Plánivy / The latest research and exploration activities of the Plánivy Caving Club, 13

Jiři Dragoun, JiřiVejlupek, Jiři Novotný, Boom pod Javorkou / New discoveries in the Na Javorce Cave (Czech Karst) in 2006, 16

Roman Mlejnek, Objevy kořenových stalagmitů v pseudokrasových jeskyních Jičínské pahorkatiny a Lužických hor / Discovery of root stalagmites in pseudokarst caverns of the Jičín Upland and Lužice Mountains, 19

Radko Tásler, Havarijní stav podzemních chodeb v korunních hradbách v Josefově / Underground passages in the crown walls in Josefov Fortress close to destruction, 23

VÝZKUMY A OBJEVY V ZAHRANIČÍ / RESEARCHES ANS DISCOVERIES ABROAD

Michal Filippi, Jiři Bruthans, Zdeněk Vilhelm, Expedice Namak 2006: Za nejdelší solnou jeskyní světa / Expedition Namak 2006: the longest cave in rock salt in the World, 25

Zdeněk Motyčka, XIBALBA 2006 – téměř 10 km nových objevů! / XIBALBA 2006 – nearly 10 kilometres of new discoveries!, 34

Zdeněk Dvořák, Expedice Krubera – Voronja 2006, Předvoj k lednové výpravě / Expedition to Krubera – Voronja Cave, 39

Jan Sirotek, Medúza 2006 – gigantická jeskyně pokračuje / Meduza 2006 – gigantic cave continues, 41

Petr Polák, Tomáš Roth, Průzkum krasové planiny v oblasti Divača, Klasický kras, Slovinsko / Exploration of the karst plateau near village of Divača, Classical Karst, Slovenia, 47

Jan Himmel, Hydrochemický a hydrobiologický výzkum vod Loparského krasu na Rabu v Chorvatsku/ Hydrochemical and hydrobiological research of waters of the Lopar Karst on the Rabu Island (Croatia), 51

Daniel Hutňan, Sardinie 2006 / Sardinia 2006, 53

Zdeněk Motyčka, Rekognoskace krasových jevů v okoli obce Svatá Helena, Banát, Rumunsko 2006 / Reconnaissance of karst phenomena in Svatá Helena village (Romania), 56

ZPRÁVY, POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ AKCE / NEWS, STUDY TRIPS AND SPORTIVE ACTIVITIES

Luděk VIk, Veronika Vlčková, Dolný vrch / Alsó Hégy – nová strategie systematického průzkumu / Dolný vrch / Alsó Hégy – the new strategy of the systematic exploration, 61

Jaroslav Zelinka, Speleocamp Manjača 2006 (Bosna) / Manjacha caving camp 2006 (Bosnia), 64

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK 2. ROČNÍKU KONFERENCE KRAS SESTAVIL MILAN GERŠL A PAVEL BOSÁK / PROCEEDINGS OF THE 2ND KARST CONFERENCE EDITED BY MILAN GERŠL A PAVEL BOSÁK

Jiři Bruthans, Jiři Kamas, Ivan Balák, Ivo Dostál, ZdeněkVilhelm, Vladislav Kahle, Roman Šebela, Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadáni: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku / Stará řeka, Tipeček, and Žegrovský Waterfall in the Rudické propadání Cave: new data from tracer tests and sump effect of the Tipeček, 69

Jan Himmel, Vztahy ve skapovém spektru a skapová arytmie v Ochozské jeskyni / Relation into drop spectrum and the drop arrythmia in Ochozská cave (Moravian Karst), 74

Jana Kadlčiková, Javořičský kras v GIS / Javoříčko Karst in the GIS, 77

Pavel Kalenda, Roman Duras, Bukovinky – měření metodou velmi dlouhých vln / Bukovinky – measurements by very low frequencies, 80

Pavel Kalenda, Milan Geršl, Aleš Havlín, Roman Duras, Geofyzikálni mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti – první výsledky / Geophysical survey by very low frequencies method in the vicinity of the Hranická Chasm – the first results, 82

Martin Knížek, Jiří Kamas, Jiří Bruthans, Stopovací zkoušky na podzemní Punkvě a na toku Řičky / Tracer tests on the Punkva underground river and the Říčka brook, 83

František Musil, Planina Tarkeddid (Vysoký Atlas, Maroko) / Tarkeddid Plateau (High Atlas Mts., Morocco), 87

Jiří Otava, Igor Audy, Marek Audy, David Buriánek, Vít Baldík, Helena Gilíková, Pavel Hanžl, Josef Havíř, Roman Novotný, Jan Vít, Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu / Outline of geology of the Suchdolský ponor Cave and its surroundings, Moravian Karst, 90

Peter Ružička, Bohuslav Uher, Mineralogicko - petrologická a fykologická charakteristika hypergénneho prostredia Tuhárskeho krasu Západných Karpát / Mineralogical - petrological and phycological characteristics of the hypergenic environment of the Tuhár Karst in the Western Carpathians, Slovakia, 95

Daniel Smutek, Lubomír Křiž, Krasové jevy a jejich role při řešení hydrogeologických úkolů: připadové studie z Prachovic (okres Chrudim) a Polep (okres Kolin) / Karst phenomena and their role for the solution of hydrogeological problems: case studies from Prachovice (Chrudim District) and Polepy (Kolín District), 97

Kateřina Valentová, Dagmar Böhmová, Vít Borovička, Laserové skenování ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Laser scanning in the Zbrašov Aragonite Cave, 100

Helena Vysoká, Ondřej Zeman, Jiří Bruthans, Jan Himmel, Prouděni vody a doba zdrženi v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras) / Water flow and residence time in soil above the Ochozská Cave (Moravian Karst), 102

Ondřej Zeman, Jiří Bruthans, Skapové vody a přitoky v Rudickém propadání - Býči skále: Vliv využiti územi nad jeskyní a otázka původu vod / Drip - water and inflows in the Rudické propadání Býčí skála Cave System: influence of land use above the cave and the question of nature of waters, 105


  BACK
to index
  EPIMENIDES
polish speleo page.

Last change 2007.05.10