Jaskinia Koralowa

DŁUGOŚĆ:      ok 380 m
GŁĘBOKOŚĆ:     34 m
WYSOKOŚĆ OTWORU:  335 m npm.
POŁOŻENIE OTWORU: Góra Pustelnica, rezerwat "Sokole Góry",
          gmina Olsztyn k/ Częstochowy

Plan Jaskini Koralowej
Wspinaczka na WAR

PODSUMOWANIE: Jaskinia jest jedną z najciekawszych na Jurze. Posiada znaczną długość i urozmaicone korytarze, do których pokonania potrzebne jest wykorzystanie technik taternictwa jaskiniowego (zjazd z przepinkami, wspinaczka) i przypomina tym jaskinie tatrzańskie. Nic więc dziwnego, że od lat jest ona ulubionym miejscem treningu taterników jaskiniowych, przed wyjazdami w trudniejsze jaskinie Tatr. Przykładem zainteresowania tą jaskinią jest np. kręcenie w niej części zdjęć do filmu Wyprawa pod podszewkę Alp o wyprawiew austriacki masyw Tennengebirge. Należy jednak zwrócić uwagę, że jaskinia leży na terenie rezerwatu przyrody i wejście do niej bez stosownego zezwolenia grozi wysoka karą.

OPIS JASKINI: Otwór znajduje się w leju położonym w stoku góry Pustelnicy. Jest to pionowa studnia o głębokości 20 metrów. Do jej prawidłowego pokonania bez tarcia liny o skałę konieczne jest założenie dwóch przepinek. W połowie studni z półki odchodza dwa korytarze: Korytarz Szpatowców i Korytarz Za Wahadłem. Znajduje się w nich interesująca szata naciekowa i tworzące ciekawe formy korzenie drzew. Zjazd dalej prowadzi do obszernej komory wypełnionej namuliskiem z dużą ilością liści. Jest to Sala Wejściowa, z której odchodzi kilka niewielkich odgałęzień. Dalej przechodzimy pochyłym przełazem do Sali Gotyckiej o wysokości 15 metrów. Jest ona przedzielona wysokim na 8 metrów grzbietem skalnym. Na stropie komory występują liczne stalaktyty o długości do 1 m. Dno sali jest nierówne, wysłane głazami. W jego środkowej części znajduje się studnia doprowadzająca do najniższego miejsca w jaskini położonego 34 m poniżej otworu. 14 m nad dnem sali znajduje się wejście do korytarza o nazwie War. Osiągamy je wspinaczką, najpierw ukośnym trawersem o trudnościach V, a powyżej pionowo w górę (III). W ścianie znajdują się stałe punkty asekuracyjne. Korytarz War ładnie ciśnieniowo myty doprowadza nas do Sali MGG. W jego połowie znajduje się dostępny przez przełaz niewielki kominek, nieco bardziej rozbudowany niż na planie. Strop Sali MGG pokrywają ładne nacieki. Jej dno osiągamy zjazdem z 6 metrowego progu. Na wschód prowadzi kilka metrów wykop rokujący nadzieję na rozwój

Korytarz między salami
Gotycką i Zawaliskową

systemu dalej w kierunku nieodległej jaskini Wszystkich Świętych (na powierzchni terenu pomiędzy nimi znajduje się kilka lejów krasowych swiadczących o istniejących podziemnych próżniach, a formy niektórych korytarzy jaskini Wszystkich Świętych są analogiczne jak w Koralowej). Wracamy zjazdem do Sali Gotyckiej. W stronę północną możemy dostać się przez zacisk do niewielkiej salki, a na SW prowadzi stromo pod górę korytarz o ciekawych bocznych rozmyciach. Dochodzimy nim do Sali Zawaliskowej. Jest ona rozległa lecz niska i leży blisko powierzchni, o czym świadczą wystające korzenie drzew. W bocznym korytarzyku część z nich pokryta była niegdyś warstewka nacieków kalcytowych, którym jaskinia zawdzięcza swoją nazwę. Obecnie formy te już nie istnieją, ale i tak można mówić o sporym bogactwie nacieków w tej jaskini. Jaskinia jest sucha, dno pokrywa namulisko, rumosz i wielkie bloki skalne.

HISTORIA POZNANIA: Jaskinia została odkryta w okresie międzywojennym przez poszukiwaczy szpatu (krystalicznego kalcytuwykorzystywanego niegdyś w hutnictwie szkła). Eksploatowali oni szpat w korytarzach odchodzących z półki w studni wejściowej, gdyż w głębi nie znaleziono takich jego ilości, aby opłacało się je transportować. Opisana po raz pierwszy przez K. Maślankiewicza w roku 1937. W roku 1948 Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej zainteresowało sie jaskinią zamierzając udostępnić ją dla ruchu turystycznego poprzez przebicie sztolni, projektu jednak nie zrealizowano. Ciąg War został odkryty 23 września 1962 roku przez Z. Łęskiego, K. Królikowskiego, i J. Maliszewskiego. Nazwa pochodzi od pseudonimu dowódcy oddziału partyzanckiego AK - Warszyca. Wejście jaskini zostało w 1966 roku zabezpieczone kratą, która jednak szybko zniknęła i pozostały po niej tylko masywny łańcuch i klamra (łańcuch ostatnio też zniknął).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Szelerewicz M., Górny A., 1986, "Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej", PTTK "Kraj", Kraków-Warszawa
 2. opracowania własne

Stop Sali MGG
Korytarz między salami Gotycką i Zawaliskową
Wejście na WAR
Otwór Jaskini Koralowej
Przed otworem
W sali Zawaliskowej
Sali Zawaliskowej
Stop Sali MGG
Wejście na WAR
Strop Sali MGG
Przed otworem
Otwór Jaskini Koralowej
Przed otworem
Zjazd studnią zlotową
Studnia Zlotowa
Korytarz między salami Gotycką i Zawaliskową
Studnia Zlotowa
Korytarz między salami Gotycką i Zawaliskową
Sala Zawaliskowa foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)
Przed otworem foto: D. Bartoszewski, (nawigacja myszką)

 

 


POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócic do spisu jaskiń jurajskich.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2007.07.02