Jaskinia Sawickiego

DŁUGOŚĆ:      173 m
GŁĘBOKOŚĆ:     3 m
WYSOKOŚĆ OTWORÓW:  234 (1-4), 236,5 (5) m n.p.m. 
POŁOŻENIE OTWORU:  Bronina
Plan Jaskini Sawickiego

Otwory jaskini Sawickiego w porze suchej

OPIS JASKINI:
Jaskinia pozioma, przez większą część roku niedostępna ze względu na na zalanie (przynajmniej częsciowe) otworów wodą z niewielkiego tworzącego się tu jeziorka. Jaskinię tworzy (w części północno-wschodniej) sieć wąskich kanałów o trójkatnych lub trapezowatych przekrojach rozwiniętych wzdłuż szczlin ciosowych. Jaskinia, rozwinięta w gipsach serii ewaporatowej miocenu, przypomina nieco miniaturkę wielkich jaskiń Podola.

HISTORIA POZNANIA:
O otworach kanałów krasowych na linii zwierciadła wody jeziorka u podnuża tego grzbietu wspomina już Sawicki w publikacjach z lat 1918-19. Zasadnicze odkrycia

Jeden z otworów od wewnątrz

zostały dokonane w roku 1997 przez zespół inwentaryzujący jaskinie tego terenu (J. Urban).

BIBLIOGRAFIA:

 1. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie Niecki Nidziańskiej", Warszawa 1998
 2. Gubała J., Kasza A., Urban J., "Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej", Jaskinie 3(16)1999
Fotografie: Jan Urban

POWRÓT WYŻEJ: tutaj możesz wrócić na poprzednią stronę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ: tutaj możesz wrócić na stronę tytułową.

Ostatnia zmiana 2001.11.18